Sobre l'Examen d'Agent Europeu (EQE)


L'EQE està organitzat i dirigit per un Tribunal d'Examen integrat per empleats de l'Oficina Europea de Patents (OEP) i membres de l'Institut d'Agents acreditats davant de l'OEP (EPI). El Tribunal està assistit per una Secretaria d'Examen.

Objecte de l'EQE

L'EQE està dissenyat per a determinar si el candidat té les aptituds i els coneixements necessaris per a representar els sol·licitants davant de l'OEP.

Temari de l'EQE

Els candidats necessiten tenir un coneixement profund del Dret europeu de patents, del Tractat de Cooperació en matèria de patents (Patent Cooperation Treaty, PCT), del Conveni de París, de la jurisprudència de la Cambra de Recursos de l'OEP i de determinades legislacions nacionals, en la mesura en la qual siguin aplicables a les sol•licituds de patent europea i a les patents europees.

Idiomes

Els formularis d'examen es redacten en les tres llengües oficials de l'OEP (anglès, francès i alemany) Es pot permetre als candidats presentar les seves respostes en una altra llengua oficial d'un Estat contractant.

L'EQE, que se celebra anualment, està integrat per quatre proves:

 • Prova A (3 1/2 hores)
  Examina la capacitat del candidat de redactar reivindicacions i la part introductòria d'una sol•licitud de patent europea.
 • Prova B (4 hores)
  Exigeix que els candidats elaborin una resposta a una carta oficial en la qual s'esmenti l'estat de la tècnica anterior.
 • Prova C (6 hores)
  Consisteix en la redacció d'un escrit d'oposició a una patent europea.
 • Prova D (total 7 hores)
  Comprèn una sèrie de preguntes jurídiques (part I, 3 hores); també es demana als candidats que duguin a terme una valoració jurídica d'una situació concreta (part II, 4 hores).

Aprovar l'EQE

Per a aprovar l'EQE és obligatori haver aprovat totes les proves. No obstant això, en la primera convocatòria hi ha un sistema compensatori segons el qual, en determinades circumstàncies, les qualificacions baixes poden veure's compensades per bones qualificacions en altres proves.

Les convocatòries de l'EQE es publicaran a la secció “About the EQE” de la pàgina web de l'Oficina Europea de Patents.