Dissenys industrials


Com es registra un disseny industrial en altres Estats?  

 

1. DIRECTAMENT

 País per país, si es dipositen les corresponents sol•licituds a cadascun dels països on es vol registrar el disseny industrial, reivindicant la prioritat d'un primer dipòsit a Espanya (per no perdre la novetat ni el caràcter singular). A través d'aquest enllaç es pot accedir a les pàgines web d'importants oficines nacionals

Oficines nacionals de P.I.

Els costos derivats de la protecció es poden calcular a:

Càlcul costos

 

2. Mitjançant un DISSENY INTERNACIONAL

Amb aquest procediment, regulat per l'Acord de La Haia (Acta de Ginebra), es pot obtenir protecció en molts països només dipositant una única sol•licitud, a través de l'Organització Mundial de la Propietat Intel•lectual (OMPI) (Ginebra), i el registre té els mateixos efectes que si la sol•licitud hagués estat presentada a cadascun dels països designats. Cada país pot concedir o denegar la protecció.

Si es sol•licita a l'OEPM s'aplicarà una taxa de transmissió (taxa de registre internacional davant l'OEPM).

La durada d'aquest registre és de 5 anys renovables fins a un màxim que depèn de cada Estat.

Països membres de l'Acord de La Haia

Formularis per presentar una sol•licitud

Taxes

Més informació

 

3. Mitjançant un DISSENY COMUNITARI

 Mitjançant una única sol•licitud que es podrà presentar a elecció del sol•licitant a l'OEPM o a l'EUIPO (Alacant), permet obtenir protecció als 27 Estats membres de la Unió Europea (UE).

La durada d'aquest registre és de 5 anys renovables fins a 25.

Presentació electrònica EUIPO

Comparació de taxes per a la protecció d'un expedient amb 10 dissenys

 

TAXA

DISSENY NACIONAL
(Espanya)

DISSENY UE
(27 Estats)

  Sol•licitud de registre

75€

1.265€

  Publicació sol•licitud

-

660 €

  Renovacions successives
  cada 5 anys

95€

95€

95€

95€

900€

1.200€

1.500€

1.800€

Més informació