Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

He de tramitar l'OEPM a través d'un representant?

L'opció d'actuar o no representat per un agent de la propietat industrial és una elecció personal del sol·licitant i, mai, una obligació ni un requisit indispensable, excepte quan es tracti d'un sol·licitant no resident a la Unio Europea.

L'OEPM informa els interessats de qualsevol incidència o resolució, i els comunica el termini en què s'ha de realitzar el tràmit de què es tracti (generalment són terminis d'un mes en els quals qualsevol interessat pot resoldre i respondre).

La representació a través d'un agent de la propietat industrial facilita al sol·licitant les gestions, però la resolució de la sol·licitud s'ajustarà sempre al que prescriu la Llei, és a dir, les condicions per a la concessió de títols de propietat industrial són les mateixes tant si s'actua amb un representant com si no.

< Tornar a la llista de resultats