Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Si una persona jurídica presenta una sol·licitud, qui la pot representar?

Quan es realitza una sol·licitud d'un dret de Propietat Industrial el sol·licitant pot ser una persona física o bé una persona jurídica.

S'ha de tenir en compte que en nom de les persones jurídiques actuen les persones físiques que, d'acord amb les escriptures de constitució, els estatuts o les lleis, n'ostentin la representació. Per exemple, l'administrador, conseller delegat, etc. Si és la mateixa persona qui signa, s'indicarà a la sol·licitud, dins de l'apartat corresponent, que el sol·licitant no està representat. Però si a la sol·licitud s'indica el nom d'aquesta persona com a representant s'haurà de d'aportar una còpia compulsada del document públic del nomenament per al càrrec.

En cas que la sol·licitud la presenti un representant que no és el representant legal i natural de la societat, haurà de d'aportar una autorització específica per a aquesta representació a favor d'una persona física.

< Tornar a la llista de resultats