Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Què és el dret de prioritat?

A finals del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament industrial i el començament de la globalització, els països europeus es reuneixen per a la creació de normes internacionals que regulin les relacions comercials, la qual cosa dóna lloc al que es coneix com a CONVENI DE LA UNIÓ DE PARÍS (CUP), en el qual s'estableixen una sèrie de principis generals aplicables a la propietat industrial, com són el de territorialitat i el de prioritat.

El principi de territorialitat suposa que no hi hagi drets de Propietat Industrial "mundials", és a dir, cada país és el responsable d'atorgar aquests drets al seu territori i exigirà el que estableixi la seva legislació vigent. Un dels requisits exigits de manera general a tots els països és el de "novetat".

Això suposa, per exemple, que si una empresa registra a Espanya una patent el 23 d'octubre 2008 i decideix després anar als Estats Units, en aquest país li podrien indicar que la seva sol·licitud de patent no ofereix cap novetat, perquè ja hi ha una sol·licitud en un altre país (Espanya) sobre el mateix tema.

La presentació de la sol·licitud d'un dret de Propietat Industrial en un país membre del Conveni (CUP) dóna lloc al naixement d'un dret de prioritat. A la pràctica, el dret de prioritat es tradueix en l'atorgament d'un termini durant el qual, si es presentés una segona sol·licitud idèntica en un país del CUP, es podria reconèixer per a totes dues, a tots els efectes, la data de presentació de la primera sol·licitud.

El període per poder exercir aquest dret varia segons la modalitat de Propietat Industrial:

- 12 mesos per a Patents

- 6 mesos per a Marques i Dissenys Industrials

Aquest termini s'aplica a partir de la data de sol·licitud inicial.

En el cas plantejat, hi hauria de termini fins al 23 d'octubre de 2009 per fer la sol·licitud als Estats Units o a qualsevol altre país membre del CUP.

Si es supera aquest termini i es fa la sol·licitud de patents després del 23 d'octubre de 2009, no es podria reivindicar el dret de prioritat i, a efectes pràctics, la sol·licitud de patent als Estats Units no seria nova, encara que fos del mateix titular.

< Tornar a la llista de resultats