Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Quan hi ha diversos sol·licitants, cal que signin tots ells?

Sí, quan hi ha diversos sol·licitants és imprescindible que signin tots. No n'hi ha prou amb una sola signatura, tret que els altres autoritzin un d'ells a actuar com a representant seu. En aquest cas s'haurà de presentar un escrit degudament signat on quedi constància d'aquesta autorització.

< Tornar a la llista de resultats