Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Què és un disseny industrial?

En l'àmbit de la propietat industrial, s'entén per disseny industrial l'aparença o l'ornamentació d'un producte o d'una part d'aquest, que fan que visualment sigui diferent d'un altre sense tenir en compte cap de les seves característiques tècniques o funcionals. La definició de producte és molt àmplia i engloba tant productes industrials com artesanals.

Com a norma general, un disseny industrial pot consistir en:

- objectes tridimensionals, p. ex. mobles, sabates, elements bidimensionals, és a dir, ornamentacions,

- una combinació dels anteriors;

- a més del que podem considerar tradicionalment com a disseny, també poden protegir-se com a tals les estructures arquitectòniques, un escenari, la disposició de l'interior d'una botiga, un aparador, una portada d'un llibre o revista, una pàgina web o una tipografia.

< Tornar a la llista de resultats