Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

¿Qué es el Registro Internacional de Diseños Industriales?

El Disseny Internacional s'emmarca en un sistema de Registre Internacional de Dissenys per a països que estan integrats a l'Arranjament de l'Haia que comprèn les actes de 1934, 1960 i l'Acta de Ginebra de 1999. .L'aplicació de l'Acta de 1934 està suspesa des de l'1 de gener de 2010.

Amb l'Arranjament de l'Haia s'aconsegueix la simplificació i unificació d'una sèrie de tràmits com serien l'examen formal i la publicació, per tal d'obtenir a cada un dels països designats un registre amb els mateixos drets i obligacions que si es tractés d'un disseny nacional.

Amb una única sol·licitud, en un únic idioma i pagant una única taxa en francs suïssos es pot obtenir protecció a multitud de països. . És també destacable que un Registre Internacional de Dissenys és més fàcil de gestionar que diversos dissenys nacionals, tant en cas de renovació com en canvis de titularitat o de representant. En resum, és més senzill obtenir protecció en altres països i també la gestió posterior de la protecció esmentada.

Poden sol·licitar un registre de disseny internacional davant l'OEPM les persones físiques o jurídiques que tinguin nacionalitat espanyola o tinguin el seu domicili a Espanya o que tinguin un establiment industrial o comercial real i efectiu a Espanya.

En cas de fer-ho a través de l'OEPM, la sol·licitud d'un Registre de Disseny Internacional comporta una taxa de transmissió amb independència de les taxes que s'han d'abonar a l'Oficina Internacional.

El Registre Internacional tindrà un període de validesa inicial de cinc anys comptats a partir de la data del Registre Internacional. El registre podrà renovar-se per períodes addicionals de cinc anys fins a completar el període establert per cada legislació de cada Part Contractant Designada.

A la pàgina de l'OMPI és possible consultar una informació més detallada sobre aquest sistema: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/

< Tornar a la llista de resultats