Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Què s'ha de presentar per sol·licitar un disseny industrial a Espanya?

La instància de sol·licitud, juntament amb el justificant del pagament de taxes, acompanyada d'una representació gràfica de cada disseny.

S'hi podran incloure entre 1 i 7 perspectives o vistes, que podran agrupar-se en una mateixa reproducció, les mesures de la qual no superin els 26,2 x 17 cm

Aquesta reproducció ha d'adherir-se o imprimir-se sobre fulls a part, o a la pàgina prevista per a això al formulari que es posa a disposició dels sol·licitants.

< Tornar a la llista de resultats