Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Com es mesura el valor d'una patent?

Els mètodes de taxació de patents a efectes empresarials es poden dividir en dos grups, quantitatius i qualitatius. Els mètodes quantitatius de valoració de patents o de carteres de patents pretenen calcular el valor monetari de la patent. Es reparteixen en tres categories bàsiques:

1. Mètode de cost: La teoria del cost atén els costos que serien necessaris per desenvolupar i patentar una invenció similar, ja sigui dins de la mateixa empresa o externament. Aquest mètode es sol utilitzar en la comptabilitat i manteniment de llibres.

2. Mètode de mercat: Els mètodes basats en el mercat valoren les patents mitjançant la seva comparació amb els preus assolits en operacions recents comparables. Aquests mètodes necessiten d'un mercat actiu, un intercanvi comparable de PI entre dues parts independents i suficient accés a la informació sobre el preu de l'operació.

3. Mètode d'ingressos: Els mètodes basats en els ingressos mesuren els ingressos potencials que es poden derivar d'una patent; el càlcul del valor actual de la patent sobre la base d'una estimació dels ingressos futurs (menys els interessos).

Els tres mètodes presenten avantatges i inconvenients, i ha de decidir-se cas per cas quin és el més adequat. Per tant, sempre és bona idea disposar d'assessorament jurídic i professional. Vet aquí una visió general dels avantatges i inconvenients dels tres mètodes:

 

Avantatges:

Inconvenients

Mètode de cost

la patent es fa visible en els llibres de la societat i s'incrementa el reconeixement de la patent.

- Un indicador útil del valor de la patent per a aquelles patents amb uns beneficis futurs que encara no són evidents.

- no hi ha una correlació directa entre el cost de desenvolupament i els ingressos futurs de les patents.

- no es tenen en compte els ingressos futurs que generaran les patents.

- el mètode de costos pot fomentar una despesa excessiva.

Mètode de mercat

- és un mètode de taxació relativament senzill.

- és útil per comprovar la validesa d'altres mètodes.

- Limitat a mercats formals de PI.

- la informació de preus rellevant en general no és pública.

- la singularitat dels PI fa difícil la comparació.

Mètode d'ingressos

- relativament senzill.

- les dades necessàries és probable que estiguin disponibles en els comptes anuals de la societat i en la informació del mercat; pot ser possible identificar o estimar els fluxos d'efectiu.

- pot resultar un mètode incert i subjecte a hipòtesis subjectives.

- és necessari estimar tant els fluxos d'efectiu incerts com els distants, així com el tipus de descompte.

Són necessaris diferents enfocaments de la taxació en funció de a qui vagi dirigida, per exemple, a possibles inversors, gerents interns, etc.

El mètode que prefereixen la majoria de les societats és el mètode dels ingressos.

< Tornar a la llista de resultats