Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Què és un nom de domini?

És l'adreça d'una empresa, organització, associació o persona a Internet i permet que la seva informació, els seus productes o serveis siguin accessibles a tot el món a través de la xarxa.

Té una doble utilitat

- És el seu identificador a Internet, que serveix per identificar la seva empresa o les marques dels seus productes i serveis a la xarxa.

- La seva adreça a la xarxa és la forma més fàcil, ràpida i intuïtiva per localitzar un lloc a Internet.

Existeixen tres nivells de dominis d'Internet:

- Dominis de primer nivell són els que acaben en com, gob, edu, org (entre altres) i són assignats per institucions designades per l' ICANN. El registre de noms de domini baix .com, .org i .net no està sotmès a cap tipus de comprovació prèvia, s'assignen seguint el principi de "primer en arribar, primer servit".

- Els noms de domini de segon nivell són els que identifiquen el país. A Espanya correspon a Red.es l'assignació d'aquests dominis, que s'atorguen (si compleix els requisits) al primer que ho sol•licita. No podran ser objecte de sol•licitud com a noms de domini aquells que hagin estat prèviament assignats. També han de complir amb normes de sintaxi i no poden incloure termes reservats recollits en una sèrie de llistes (termes d'Internet i termes relatius a institucions nacionals o internacionals), tal com disposa la normativa corresponent.

- També correspon a RED.es l'assignació de dominis de tercer nivell: ".com.es", ".nom.es", ".org.es", ".gob.es" i ".edu.es". Aquests noms de domini de tercer nivell s'assignaran segons un criteri de prioritat temporal a la sol•licitud. No podran ser objecte de sol•licitud els noms de domini que hagin estat prèviament assignats. En l'assignació de noms de domini amb els indicatius " .gob.es" i " .edu.es" es verificarà amb caràcter previ a l'assignació el compliment dels requisits de legitimació continguts en la normativa vigent, així com el compliment de les normes de sintaxi. Els noms de domini de tercer nivell sota els indicatius ".com.es", ".nom.es", ".org.es" també han de complir amb normes de sintaxi i no poden incloure termes reservats recollits en una sèrie de llistes (termes d'Internet i termes relatius a institucions nacionals o internacionals), tal com disposa la normativa corresponent.

< Tornar a la llista de resultats