Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Per quant de temps es concedeix una marca o un nom comercial?

Deu anys des de la data de la seva sol•licitud. Al cap de deu anys la marca o el nom comercial s'ha de renovar. La marca o el nom comercial poden renovar-se indefinidament.

L'OEPM avisarà del venciment del termini esmentat amb antelació suficient. És important que es comuniqui a l'OEPM qualsevol canvi de domicili. És recomanable que s'especifiqui com a mitjà de notificació preferent una adreça electrònica, per la rapidesa amb què es rebrà qualsevol avís per aquest mitjà.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que encara segueixen en vigor determinats registres nacionals concedits sota l'antiga legislació de marques, per la qual cosa, si la seva data de sol•licitud és prèvia al 12 de maig de 1989, es recomana consultar amb els serveis d'informació de l'Oficina, per determinar la pròxima data de renovació i els pagaments de la seva marca o nom comercial.
 

< Tornar a la llista de resultats