Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Quins requisits són necessaris per obtenir una marca o un nom comercial?

És necessari que el signe que es pretén registrar sigui lícit, i susceptible de realitzar les funcions que ha de dur a terme la marca, identificar i diferenciar, la qual cosa implica que no incorri en cap de les prohibicions absolutes que estableix la llei, i que estigui disponible, és a dir que no entri en conflicte amb altres drets anteriors, ja sigui a títol de marca o un altre dret de la personalitat, com és el dret al nom o a la pròpia imatge, o a un altre dret de propietat intel·lectual, etc.

< Tornar a la llista de resultats