Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Recomanacions a l'empresari per protegir els seus distintius i mitjans d'identificació en el trànsit econòmic.

1. Ha de fer les investigacions oficials prèvies davant de l'OEPM, el Registre Mercantil Central i Red.es i qualsevol altre registrador de noms de domini a Internet per saber si el nom o signes identificatius elegits han estat inscrits abans per un altre empresari en un o en alguns dels esmentats registres.

2. Ha de tenir present que, abans d'iniciar qualsevol activitat mercantil amb els signes elegits, és convenient efectuar la reserva o inscripció al registre o registres del seu interès, per evitar que un tercer s'avanci en la seva inscripció.

3. Ha de saber que si opta per no registrar el nom o signes identificatius en un dels registres anteriorment esmentats, és possible que un tercer pugui inscriure aquest mateix nom amb, el consegüent perjudici, o que amb l'esmentat ús podria estar vulnerant els drets registrats de tercer

4. El registre de la marca o nom comercial no és obligatori, però el naixement del dret exclusiu sobre ells neix del registre vàlidament efectuat (art. 2.1.Llei de marques).

5. Pot actuar en el trànsit mercantil sense constituir-se com a societat (llevat de supòsits específicament regulats per les lleis).

< Tornar a la llista de resultats