Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Es pot modificar un signe ja registrat?

La marca o el nom comercial registrats no poden ser modificats (art. 33 de la Llei 17/2001, de marques). No obstant això, d'acord amb l'article esmentat, si la marca inclou el nom i l'adreça del titular, tota modificació o supressió d'aquests que no afecti substancialment la identitat de la marca tal com va ser registrada originàriament, podrà registrar-se a instàncies del titular.

Si voleu modificar el distintiu, per exemple perquè l'empresa canvia de logo, o bé ampliar la llista de productes o serveis, s'haurà de sol·licitar un nou registre.

No és necessari renunciar al registre anterior, tenint en compte que aquest continuarà en vigor almenys fins que arribi la seva data de renovació, tret que el sol·licitant hi renunciï expressament.

< Tornar a la llista de resultats