Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Com es realitza la cessió d'una marca?

S'ha de procedir a la cessió del registre, mitjançant document públic, o bé mitjançant contracte entre les parts. La liquidació dels impostos que siguin procedents s'haurà de consultar a l'Agència Tributària.

Posteriorment s'haurà de sol·licitar la inscripció de la cessió a l'OEPM presentant el formulari de "sol·licitud d'inscripció de cessió de signes distintius" al qual s'haurà d'adjuntar un dels documents següents (a elecció dels interessats): 

- Còpia del document públic que formalitza la transmissió. 

- Imprès normalitzat, "document de transferència", degudament omplert i signat per ambdues parts.

- Imprès normalitzat, "certificat de transferència", degudament omplert i signat per ambdues parts.

Els impresos normalitzats s'obtenen a Formularis

La sol·licitud d'inscripció de cessió està subjecta al pagament d'una taxa que s'estableix cada any (veure publicació de taxes anuals).

< Tornar a la llista de resultats