Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

El símbol de marca registrada

A Espanya el dret sobre la marca s'adquireix pel registre. L'ús dels símbols R (registrada), MR (marca registrada) o TM no és obligatori i no aporta més protecció jurídica. No obstant això, pot servir per informar que un determinat signe és una marca i prevenir així als possibles infractors i falsificadors.

Els símbols R i MR es fan servir una vegada que la marca ha estat registrada, mentre TM denota que un determinat signe és una marca.

A Espanya, si es vol indicar que un signe és una marca sembla més correcte utilitzar (en general s'utilitza poc) la R de registrada o MR de marca registrada.

Pel que fa al símbol del "copyright" és completament diferent de la R de registrat. Els drets de propietat intel·lectual i en conseqüència els drets d'autor que generen no s’adquireixen pel registre, sinó per la seva creació i la difusió pública. L'organisme competent és el registre de la propietat intel·lectual i el símbol adverteix precisament de la protecció de la qual gaudeix aquesta creació intel·lectual.

< Tornar a la llista de resultats