Què es pot protegir i com?


Els títols de Propietat Industrial es refereixen a les Invencions, els Dissenys Industrials, els Signes Distintius i les Topografies de Productes Semiconductors.

Tots els drets de propietat industrial concedits per l'OEPM són aplicables a tot el territori nacional.

Existeixen drets de propietat industrial concedits per organitzacions supranacionals amb efectes a nivell comunitari o internacional.