Sol·licitud de Patent Internacional PCT


Sol·licitud de patent tramitada en virtut del Tractat de Cooperació de Patents (PCT) que permet sol·licitar protecció per a una invenció simultàniament a un gran nombre de països (152 països el 2017) mitjançant la presentació d'una sol·licitud de patent "internacional".

L'avantatge del procediment PCT és que facilita la tramitació de les sol·licituds quan l'esmentada protecció es desitja obtenir a diversos països, ja que una sol·licitud única produeix els mateixos efectes que si l'esmentada sol·licitud hagués estat presentada a cada un dels països que formen part del Tractat.

Un altre dels avantatges és que l'espanyol és idioma oficial, per la qual cosa tot el procediment es realitza en espanyol.

És important aclarir que no es tracta d'un procediment de concessió de patents ja que la concessió l'atorga cada un dels països elegits. És un sistema pel qual s'unifica la tramitació prèvia a la concessió.

L'OEPM actua com:

  • Oficina receptora de les sol·licituds internacionals PCT els titulars de les quals siguin espanyols o amb residència a Espanya. La presentació pot fer-se en paper o per via telemàtica (www.oepm.es).
  • Administració de Recerca Internacional tant per a sol·licitants espanyols com de països iberoamericans.
  • Administració d'Examen Preliminar Internacional tant per a sol·licitants espanyols com de països iberoamericans.

Per a més informació: Sol·licituds Internacionals PCT