Mercat de tecnologia


Llicències de ple dret

Invencions caducades: tecnologia patentada de lliure disposició

Oferta R+D+i tecnològica dels organismes públics d'investigació a Espanya

Oferta R+D+i tecnològica de les universitats espanyoles

Oferta R+D+i tecnològica de les plataformes tecnològiques espanyoles

Altres ofertes tecnològiques.

Els sol·licitants interessats a llicenciar o transferir les seves tecnologies poden accedir a algun dels mercats tecnològics que hi ha accessibles a internet de caràcter públic o privat, tant en l'àmbit nacional com internacional.

 

i. EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK
ii. FUNDACION BOTIN
iii. FUNDACION RAMON ARECES
iv. INVENTOS EUREKA
v. LENDIX
vi. NEGOCI TECNOLÒGIC
vii. OFERTA TECNOLOGIES VERDES: WipoGreen. OMPI
viii. PHOTON TRANSFER
ix. SEINNOVA
x. SPHERIUM BIOMED
xi. TEKCAPITAL
xii. YET2
xiii. ASOCIACIÓN CLUB DE INVENTORES ESPAÑOLES