Mercat de tecnologia


Altres ofertes tecnològiques.  

Els sol·licitants interessats a llicenciar o transferir les seves tecnologies poden accedir a algun dels mercats tecnològics que hi ha accessibles a internet de caràcter públic o privat, tant en l'àmbit nacional com internacional.

 

i. EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK
ii. FUNDACION BOTIN
iii. FUNDACION RAMON ARECES
iv. INVENTOS EUREKA
v. NEGOCI TECNOLÒGIC
vi. OFERTA TECNOLOGIES VERDES: WipoGreen. OMPI
vii. PHOTON TRANSFER
viii. SEINNOVA
ix. TEKCAPITAL
x. YET2
xi. ASOCIACIÓN CLUB DE INVENTORES ESPAÑOLES