Models de contractes


En el sistema de protecció dels resultats de tot procés d’R+D+I, a través de les patents o dels models d’utilitat, la transferència de tecnologia exerceix un paper de gran importància.

La transferència de tecnologia sol anar adreçada a obtenir un rendiment comercial dels coneixements i resultats de l’R+D+I, i s’estableixen relacions contractuals en les quals cal tenir en compte les característiques especials de la transmissió de coneixement, ja que una vegada transferit és molt difícil tornar a l'estat inicial.

Això fa que el transmissor de la informació o del coneixement hagi de prendre les màximes precaucions per evitar situacions complicades en el futur i, per tant, els contractes que regulin la transferència de tecnologia s’han de plantejar amb molt de deteniment per tenir en compte totes les possibles conseqüències jurídiques i econòmiques.

En aquest context i atesa la necessitat que les universitats, els organismes públics de recerca i les petites i mitjanes empreses espanyoles disposin de models de contractes d’aquest tipus, s’ha creat un grup de treball multidisciplinari coordinat per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques encarregat d'elaborar els models dels diferents tipus de contracte.

Aquest grup de treball està constituït per representants del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), LES España-Portugal (LES), el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

Els primers models finalitzats són l’“Acord de confidencialitat” i l’“Acord de transferència de material” amb les seves corresponents guies d’utilització i en les versions espanyola i anglesa. Pròximament els succeiran d’altres que intentaran cobrir tots els aspectes relacionats amb la transferència de tecnologia.

Les institucions que han participat en l’elaboració d’aquests models no assumeixen cap responsabilitat per la seva utilització. Es recomana que qui desitgi utilitzar aquests models disposi, a més, d’assessorament legal especialitzat per a la seva redacció definitiva o adaptació.

 

  Acord Guia
d’utilització
Versió
espanyola
Versió
anglesa
   Confidencialitat Baixada  
(v.23.09.2016)
Baixada  
(v.23.09.2016)
Baixada  
(v.23.09.2016)
  Transferència de material Baixada  
(v.23.09.2016)
Baixada  
(v.23.09.2016)
Baixada  
(v.23.09.2016)
  Llicència
  (Ens Públic-Empresa)
Baixada  
(v.24.09.2017)
Baixada  
(v.23.09.2016)
Baixada  
(v.23.09.2016)
  Llicència
  (Empresa-Empresa)
Baixada  
(v.24.09.2017)
Baixada  
(v.28.12.2016)
Baixada  
(v.23.09.2016)
  Investigación y Desarrollo Baixada  
(v.19.04.2018)
Baixada  
(v.19.04.2018)
Baixada  
(v.19.04.2018)

 

Ponències de l'Acte de Presentació

 

Otros modelos de acuerdos