Què és la marca internacional?


La marca internacional s’enquadra en un sistema de registre de marques per a països que estan integrats al Sistema de Madrid, i comprèn dos tractats internacionals, l’Arranjament de Madrid i el Protocol de Madrid.

No és una marca que sigui registrable a tot el món, sinó únicament als països integrats al Sistema de Madrid que en l’actualitat són 116, ja sigui formant part de l’Arranjament, del Protocol o dels dos. També es pot sol·licitar una marca per protegir-la a la Unió Europea per aquesta via (vegi la llista de països membres a la pàgina de l’OMPI: http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html).

No es pot utilitzar el sistema per protegir la marca a altres països no membres.