Taxes i formularis


Formularis de la sol.licitud

Per presentar la sol•licitud de marca internacional és necessari adjuntar els formularis establerts MM1, MM2, MM3 (veure formularis a la pàgina OMPI http://www.wipo.int/madrid/es/forms)

Taxes