Pràctica comuna d'examen Oficines Nacionals Europees - EUIPO


En el marc del Programa de Convergència promogut per l'EUIPO per harmonitzar a nivell europeu els criteris i les pràctiques d'examen de marques, les oficines nacionals i l'EUIPO publiquen una sèrie de comunicacions i criteris relatius a certs aspectes de l'examen de marques en els quals s'ha adoptat una posició comuna.

Al costat del text de cada comunicació, en alguns casos, hi sol haver un text més extens que desenvolupa els criteris comuns, amb exemples, i un document amb preguntes i respostes sobre la comunicació.

S'adjunta la llista de comunicacions amb els textos corresponents en pdf: