Marques nacionals i internacionals amb efecte a Espanya.


A Espanya tenen efectes les marques nacionals, las marcas de la UE (amb efectes en tots els Estats membres de la Unió Europea) i les marques internacionals que hagin designat Espanya.Com a conseqüència, per dur a terme una recerca que ofereixi totes les possibles marques amb efectes a Espanya, s'ha d'efectuar la consulta també al Localitzador de Marcas de la UE.