Iberoamèrica


Atesa l’especial vinculació d’Espanya amb Iberoamèrica, l’OEPM realitza una intensa tasca de cooperació, articulada a través de convenis bilaterals amb les oficines nacionals d’aquests països per dur a terme activitats de formació, assessorament i promoció de l’intercanvi de coneixements, experiències i bones pràctiques.

Per la seva especial rellevància, s’exposen a continuació les actuacions següents en matèria de relacions internacionals:

Altres activitats dutes a terme en l’àmbit de la cooperació amb Iberoamèrica són: missions d’experts a oficines de propietat industrial, visites de funcionaris i autoritats a l’OEPM, cursos i seminaris impartits a l’OEPM a examinadors de marques i de patents de les oficines de propietat industrial iberoamericanes.