Projecte LATIPAT


 

Memoràndum d’entesa entre l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), l’Oficina Europea de Patents (OEP) i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) sobre el Projecte per Fomentar l’Intercanvi d’Informació de Patents i Millorar la Publicació Electrònica de la Informació sobre Patents per part de les oficines de la propietat industrial d’Amèrica Llatina.

LATIPAT és un projecte de cooperació entre l’OMPI, l’OEP, l’OEPM i dinou oficines de propietat industrial d’Iberoamèrica per a la creació d’una base de dades gratuïta, en espanyol i portuguès, amb la informació continguda a les patents de tots els països iberoamericans.

Aquest projecte està inclòs també en activitats del Fons Fiduciari Espanyol FIT/ES.

LATIPAT