Altres programes de cooperació


Cercador d’activitats

La finalitat que es pretén assolir amb la creació d’aquest apartat a la pàgina web de l’OEPM és oferir una visió de les principals activitats de cooperació internacional que l’Oficina duu a terme.

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, des de la seva creació, ha desenvolupat una tasca de cooperació internacional intensa. La informació que es presenta tot seguit està estructurada per anys, en primer lloc, i per epígrafs, en segon lloc, on s’inclouen les diferents activitats que s’hi duen a terme, és a dir, MISSIONS d’experts a oficines de propietat industrial, VISITES de funcionaris i autoritats a l’OEPM, CURSOS i seminaris impartits a l’OEPM a examinadors de marques i de patents d’altres oficines de propietat industrial en l’àmbit de la cooperació internacional, ALTRES ESDEVENIMENTS, on s’inclouen cursos impartits per l’OEPM fora de l’organisme o activitats d’una altra mena, i, finalment, el PROGRAMA CIBIT, que estades de formació d’examinadors iberoamericans de patents a l’OEPM per un període que oscil·la entre els 6 mesos i els 2 anys.

L’apartat comença amb la informació relativa a la cooperació internacional de l’OEPM desenvolupada durant l’any 2003. A partir d’aquest any, s’actualitza periòdicament.