Programa InnoEscuela


InnoEscuela és un programa educatiu desenvolupat per professors de l'assignatura de Tecnologia i dirigit per la Fundación Cotec, amb suport del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) del Govern d'Espanya.

El programa InnoEscuela pretén aplicar una nova estructura i enfocament a l'assignatura de Tecnologia a tots els cursos d'ESO (1r-2n, 3r i 4t), amb un plantejament que, tot i respectant escrupolosament el currículum educatiu oficial en vigor, permeti que l'alumne practiqui la creació de Valor, la generació de Benefici i l'experiència de l'Esperit d'Empresa. Per a això InnoEscuela es desenvolupa al llarg del curs en diverses fases: una primera fase de disseny de la idea; una segona fase de fabricació i posada en pràctica i una última fase de promoció i protecció del producte innovador mitjançant propietat industrial o intel·lectual.

És en aquesta última fase que InnoEscuela compta amb la col·laboració de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), que no només ha assessorat en la realització dels mòduls que tracten les maneres de vincular la propietat d'una innovació als seus autors, sinó que ofereix la possibilitat de sol·licitar una jornada sobre Propietat Industrial i Intel·lectual als professors de tecnologia de secundària.

Tots els recursos i materials del programa estan disponibles a la plataforma InnoEscuela, que permet tant als alumnes com als professors treballar de manera interactiva en cada etapa del curs. S'hi accedeix mitjançant usuari i contrasenya des de la pàgina web Acceso a la Plataforma Innoescuela.