Missió, visió i valors


MISSIÓ

IMPULSAR LA INNOVACIÓ I COMPARTIR ELS SEUS RESULTATS COM A VALORS I ACTIUS DE DIFERENCIACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Volem contribuir al desenvolupament econòmic sostenible i al progrés tecnològic de la societat espanyola tot promovent la innovació, la creativitat i el coneixement en els sectors públics i privats, mitjançant un ús estratègic i intel·ligent de la propietat industrial.

VISIÓ

Una organització útil i proactiva, propera als usuaris, amb especialistes compromesos, excel·lent en el seu funcionament, a l'avantguarda dels serveis i la tecnologia, oberta a la cooperació i reconeguda internacionalment.

VALORS

  • EXCEL·LÈNCIA: Treballem eficaçment per oferir serveis de qualitat i amb seguretat jurídica a la societat, amb professionalitat, proximitat, ètica i transparència en la gestió, sempre escoltant els usuaris per facilitar-los l'ús dels nostres serveis.
  • SOSTENIBILITAT: Ens comprometem amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i fem un ús eficient dels recursos, tot fomentant la flexibilitat i la resiliència de tota l'organització per adaptar-nos a un món en canvi.
  • TALENT: Som un equip altament qualificat en àrees molt diverses, i ens impliquem per millorar la societat a través del nostre treball, i valorem i encoratgem la creativitat, la formació i la participació de tots els empleats.
  • INNOVACIÓ: Fomentem i valorem les idees i propostes de les persones i les oportunitats de la tecnologia per a la millora contínua del nostre funcionament i per oferir nous serveis a investigadors, innovadors i emprenedors i a la societat en el seu conjunt.
  • COOPERACIÓ: Participem i impulsem aliances a nivell nacional i internacional, amb tots els actors de la propietat industrial per tal de millorar el sistema i enfortir-ne la governança.

Infografia