Missió, visió i valors


MISSIÓ

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) fomenta la innovació, el desenvolupament econòmic i el progrés de la societat a través de la concessió de títols de Propietat Industrial i la difusió de la Informació Tecnològica, de manera professional, eficient i confiable.

VISIÓ

Ser una oficina avantguardista, referent internacional de bones pràctiques i orientada a la recerca permanent de l'excel·lència mitjançant la modernització tecnològica i l'optimització de processos que redundin en la satisfacció de totes les parts interessades.

Convertir-se en factor clau i indispensable en el desenvolupament econòmic i el progrés de la societat, a través de la protecció i la difusió de la Propietat Industrial.

VALORS:

  • Professionalitat: desenvolupem la nostra activitat amb professionalitat mitjançant personal altament qualificat que exerceix les seves funcions de manera eficient, amb honestedat, equitat i confidencialitat.
  • Transparència: estem compromesos amb la màxima transparència, per això publiquem la informació relacionada amb la gestió dels nostres recursos i amb les nostres actuacions, i facilitem la informació requerida per qualsevol ciutadà.
  • Vocació de Servei: la nostra essència com a Administració Pública es manifesta en una clara vocació de servei, en què la cortesia, l'empatia i l'orientació a la satisfacció del client són reflex del nostre compromís amb el ciutadà.
  • Cooperació: actuem buscant la màxima cooperació amb tots els actors involucrats en la Propietat Industrial i amb la resta dels nostres grups d'interès, i hi establim relacions de confiança i col·laboració mútua.
  • Qualitat: l'OEPM manté un compromís constant amb la Qualitat en tots els seus àmbits i actuacions i promou accions innovadores enfocades a l'excel·lència en la gestió.