L'OEPM en els sistemes internacionals de patents i marques


L'OEPM ostenta des de 1995 la condició d'Administració de Recerca Internacional de Patents en el marc del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT), i Espanya va ser la primera administració que fou autoritzada per realitzar recerques internacionals en espanyol.

El setembre de 2001, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques va ser designada per l'OMPI, Administració d'Examen Preliminar Internacional de sol·licituds de patents presentades, segons el Tractat de Cooperació de Patents (PCT). Amb aquesta designació, la persona sol·licitant de parla hispana pot fer tota la tramitació internacional d'una sol·licitud de patent en la seva llengua, amb la qual cosa estalvia costos i tràmits.

D'altra banda, l'OEPM és membre d'importants organismes internacionals dedicats a la propietat industrial, en els quals participa activament a través dels seus consells d'administració: