Errekurtso administratiboen gida


Errekurtso Administratiboen gidaren helburua errekurtso administratibo motei buruzko informazio argi eta erraza interesdunen eskura jartzea da, konkretuki, gorako eta berraztertzeko errekurtsoei buruzkoa, apelatzeko moduko ekintzak, aurkaratzeko zergatiak eta prozedurazkoak izan daitezkeen gainontzeko gaiak adieraziz. 

Errekurtso administratiboa jartzeko prozesua errazteko helburuarekin prestatu da, izan ere, eskatzaile askok ez dute prozesua ezagutzen, eta prozedurak ebazpenera arte dituen fase guztiak azaltzeko.