Galdera ohikoenak

Ohiko galderen bilatzailea

< Itzuli emaitzen zerrendara

Bilaketaren emaitzak

Zer dira nahitaezko lizentziak?

Patentearen titularra berau ustiatzera behartuta dago, bere kabuz edo berak baimendutako beste pertsona baten bidez. Ustiapena Espainian zein Munduko Merkataritza Antolakundearen kide den beste herrialde batean egingo da, eta neurrian, eskaera nazionala betetzeko.

Ustiapena patentearen eskaera egin eta hurrengo lau urteren barnean egin beharko da, edo patentea eman dela "Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean" argitaratu eta hiru urteren buruan. Beranduen bukatzen den epea automatikoki aplikatuko da.

Ustiapenari ekiteko ezarritako epea amaituta, edozein pertsonak eskatu ahal izango du patente horri buruzko nahitaezko baimena, baldin eta eskaera egiteko unean, legezko salbuespenak salbuespen, patentea ustiatu gabe badago edo patentatutako asmakizuna ustiatzeko behar bezalako prestakuntzarik ez bada egin, edo asmakizun hori ustiatzen hasi eta hiru urte baino gehiago eten egin bada.

Ustiapen gabeziaz gain, gobernuak patente eskaera bat edo jada emandako patente bat nahitaezko lizentzia ematearen baitan jar dezake edozein unetan, interes publikoko arrazoiengatik.

Interes publikoko arrazoiak daudela uste da patente baten ustiapenaren hobekuntzak edo areagotzeak osasun publikorako edo defentsa nazionalerako berebiziko garrantzia duenean.

Era berean, Gobernuak nahitaezko lizentziak emango ditu ustiapen falta dagoenean edo kalitatean edo kantitatean urritasunak daudenean eta horiek herrialdearen garapen ekonomiko edo teknologikoan kalte handiak sor ditzakeenean.

Azkenik, lizentzia-mota horiek emango dira menpeko patenteak direnean, hau da, ezin direnean bakarka ustiatu, baizik eta aldi berean hirugarren baten jabetzako patentearen helburua ustiatu behar denean.

Patenteei buruzko uztailaren 24ko 24/2015 Lege berrian nahitaezko lizentziak mantendu egiten dira, aldaketa txiki batzuekin. Alde batetik, interes publikoko arrazoiengatik, ondoriozko lizentzien adibide berean multzokatzen dira osasun publikoari edo defentsa nazionalari eragin diezaiokeen patente baten ustiapenaren hobekuntza edo areagotzea, ustiapen aldetiko premiak (ustiapen falta dagoenean, edo kalitatean edo kantitatean urritasunak daudenean eta horiek herrialdearen garapen ekonomiko edo teknologikoan kalte handiak sor ditzakeenean) eta hornidura nazionalerako premiak.

Ustiapen gabeziaren ondoriozko lizentziei dagokienez, Patenteei buruzko Lege berrian ez dira prestakuntzak kontuan hartzen patentea ustiatzen ari den zehazterakoan. Gainera, ustiapenaren etenaldia 3 urtetik urte batera murrizten da, halako lizentziak eskatu ahal izateko.

Azkenik, nahitaezko lizentzia bat eskatu ahal izateko balizko egoera modura barneratzen dira: administrazioak edo epaitegiak emandako ebazpen irmo batek lehiakortasunaren aurkakotzat jotako jarduerei eta esportaziorako farmazia-produktuen fabrikazioari amaiera emateko neurri modura, 816/2006 (EE) Araudia aplikatuz.

< Itzuli emaitzen zerrendara