Xedea, ikuspegia eta balioak


XEDEA

BERRIKUNTZA SUSTATZEA ETA HORREN EMAITZAK DESBERDINTZE ETA GARAPEN TEKNOLOGIKORAKO BALIO ETA AKTIBO GISA PARTEKATZEA

Espainiako gizartearen garapen ekonomiko iraunkorrean eta aurrerapen teknologikoan lagundu nahi dugu, sektore publiko eta pribatuetan berrikuntza, sormena eta ezagutza sustatuz, jabetza industriala modu estrategiko eta adimentsuan erabiliz.

IKUSPEGIA

Erakunde erabilgarria eta proaktiboa, erabiltzaileengandik hurbil, konprometitutako espezialistak dituena, bikain funtzionatzen duena, zerbitzuen eta teknologiaren abangoardian dagoena, lankidetzara irekita dagoena eta nazioartean ezaguna dena

BALIOAK

  • BIKAINTASUNA: Eraginkortasunez lan egiten dugu gizarteari kalitatezko eta segurtasun juridikoko zerbitzuak eskaintzeko, profesionaltasunez, hurbiltasunez, kudeaketa etikoa eta gardenarekin, eta erabiltzaileei entzuten diegu gure zerbitzuen erabilera errazteko
  • JASANGARRITASUNA: Garapen Jasangarriko Helburuekiko konpromisoa hartU dugu, baliabideak eraginkortasunez erabiliz, erakunde osoaren malgutasuna eta erresilientzia sustatuz, etengabe aldatzen ari den mundura egokitzeko
  • TALENTUA: Oso talde kualifikatua gara hainbat arlo desberdinetan, eta gure lanaren bidez gizartea hobetzeko inplikatzen gara, langile guztien sormena, prestakuntza eta parte-hartzea baloratuz eta sustatuz.
  • BERRIKUNTZA: Pertsonen ideiak eta proposamenak eta teknologiak eskaintzen dituen aukerak sustatzen eta baloratzen ditugu, gure funtzionamendua etengabe hobetzeko eta ikertzaileei, berritzaileei eta ekintzaileei eta gizarte osoari zerbitzu berriak eskaintzeko.
  • LANKIDETZA: Nazio eta nazioarteko mailan parte hartzen dugu eta aliantzak bultzatzen ditugu, jabetza industrialeko eragile guztiekin, sistema hobetzeko eta haren gobernantza indartzeko.

Infografia