Recomendacións e ferramentas para presentar a solicitude