Topografías de Produtos Semicondutores


Os títulos de protección de Topografías de produtos semicondutores son a modalidade de propiedade industrial de máis recente aparición e refírense ós circuítos integrados electrónicos.

  • O seu fin é protexer o esquema de trazado das distintas capas e elementos que compoñen o circuíto integrado, a súa disposición tridimensional e as súas interconexións, o que en definitiva constitúe a súa «topografía».

A duración da protección é de dez anos, a partir do final do ano en que se explota por primeira vez no mundo ou se rexistra a topografía.

Véxase a Lei 11/1988, do 3 de maio, de protección xurídica de Topografías dos produtos semicondutores