Boletins de Vixilancia Tecnolóxica


A Oficina Española de Patentes e Marcas viu ofrecendo dende 1980 unha ampla gama de servizos de información en materia de Propiedade Industrial, pero foi no 2002 cando apostou por realizar unha maior difusión da información técnica contida nos documentos de patente poñendo a disposición do público un novo servizo de información tecnolóxica: os Boletíns de Vixilancia Tecnolóxica.

Realizados polos examinadores de patentes da OEPM e con ferramentas de buscas máis potentes que as bases de datos gratuítas sobre patentes accesibles a través de Internet, o obxectivo destas publicacións electrónicas e sectoriais é facilitar trimestralmente unha información puntual, gratuíta esquemática e de rápida lectura sobre avances e novidades nos distintos sectores tecnolóxicos.

Algúns destes boletíns son producidos integramente pola OEPM mentres que outros son o resultado da colaboración da OEPM con outras organizacións nacionais e internacionais como os centros tecnolóxicos INESCOPEURECATAINIA ou o Instituto Nacional Portugués de Propiedade Industrial (INPI).

Con esta oficina nacional de patentes realízase un Boletín sobre “Enerxías Mariñas”. A elección deste incipiente campo técnico motivouna non só a fomentar a difusión das invencións máis relevantes, senón tamén o particular protagonismo de Portugal e España no tocante a instalacións e equipos de investigación e desenvolvemento. O Boletín trimestral realízase en dúas versións, portuguesa e española para os sectores das enerxías mareomotriz e undimotriz. Ademais, inclúense contidos estatísticos e aspectos salientables e actuais do sector, basicamente noticias e entrevistas a personalidades relevantes.

Boletíns OEPM

Boletíns OEPM - Plataformas Tecnolóxicas

Boletíns OEPM-Centros Tecnolóxicos

Boletíns OEPM-Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Formulario de subscrición