Recomendación para acelerar a realización e traslado do informe sobre o estado da técnica (IET) nas solicitudes de Patentes Nacionais


Consciente da importancia que ten a obtención do Informe sobre o Estado da Técnica (IET) antes da finalización do ano de prioridade, con vistas a unha posible internacionalización da mesma, a OEPM veu desenvolvendo plans tendentes a axilizar a entrega do mesmo.

Porén, para que a OEPM poida realizar o IET, o solicitante debe pedir a súa realización e, no seu caso, pagar a correspondente taxa. Este trámite pódese levar a cabo dende o momento da presentación da solicitude de patente, ata o prazo que conclúa máis tarde dos dous seguintes:

  • Quince meses dende a data de presentación ou prioridade, no seu caso,
  • Un mes dende a publicación en BOPI da continuación do procedemento.

A OEPM observou que, en ocasións, o solicitante esgota os prazos para o pagamento da taxa e, polo tanto, a OEPM, aínda tendo capacidade para facelo, ten que esperar para realizar o correspondente IET.

Por esta razón, no caso de querer acelerar a realización e traslado do IET, recoméndase non esgotar os prazos anteriormente citados e abonar a taxa canto antes.

Doutra banda, se o que desexa é que a súa patente se conceda canto antes, deberá solicitar que a súa solicitude se tramite consonte o programa de Concesión Acelerada de Patentes (CAP). Para máis información, pode consultar o apartado “Invencións/Patentes nacionais/Programa para a concesión acelerada dunha patente nacional (CAP)”.