Informes Técnicos Anuais (ITAs)


OEPM, xunto con outras moitas Oficinas de Propiedade Industrial, prepara cada ano Informes Técnicos Anuais (ITAs) co fin de difundir ás demais oficinas e ao público en xeral as súas actividades de información en materia de propiedade industrial. Actualmente, as Oficinas elaboran tres tipos de ITAs, correspondentes ás súas actividades anuais de información en materia de:

 

- Patentes (Inclúe Modelos de Utilidade e CCPs)

- Marcas

- Deseños Industriais

Os Informes Técnicos Anuais da OEPM e do resto de Oficinas están dispoñibles no sitio web de OMPI dedicado aos ITAs:

http://www.wipo.int/cws/es/atrs/