Exame de Axente Europeo (EQE)


O EQE está organizado e dirixido por un Tribunal de Exame integrado por empregados da Oficina Europea de Patentes (OEP) e membros do Instituto de Axentes acreditados ante a OEP (EPI). O tribunal está asistido por unha Secretaría de Exame.

Obxecto do EQE

O EQE está deseñado para determinar se o candidato posúe as aptitudes e coñecementos necesarios para representar os solicitantes ante a OEP.

Temario do EQE

Os candidatos necesitan ter un coñecemento profundo do Dereito europeo de patentes, o Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT), o Convenio de París, a xurisprudencia da Cámara de Recursos da OEP e determinadas lexislacións nacionais, na medida na que sexan aplicables ás solicitudes de patente europea e ás patentes europeas.

Idiomas

Os formularios de exame redáctanse nas tres linguas oficiais da OEP (inglés, francés e alemán) Pódese pode permitir aos candidatos presentar as súas respostas noutra lingua oficial dun Estado contratante.

O EQE, que se celebra anualmente, está integrado por catro probas:

 • Proba A (3 horas e media)
  Examina a capacidade do candidato de redactar reivindicacións e a parte introdutoria dunha solicitude de patente europea.
 • Proba B (4 horas)
  Esixe que os candidatos elaboren unha resposta a unha carta oficial na que se cite o estado da técnica anterior.
 • Proba C (6 horas)
  Consiste na redacción dun escrito de oposición a unha patente europea.
 • Proba D (7 horas)
  Comprende unha serie de preguntas xurídicas (primeira parte, 3 horas) e unha valoración xurídica que os candidatos deben facer dunha situación concreta (segunda parte, 4 horas).
 • Aprobar o EQE

  Para aprobar o EQE é obrigatorio aprobar tódalas probas. Non obstante, na primeira convocatoria existe un sistema compensatorio segundo o cal, en determinadas circunstancias, as cualificacións baixas poden verse compensadas por boas cualificacións noutras probas.

  As convocatorias do EQE publicaranse na sección “About the EQE” da páxina web da Oficina Europea de Patentes.