Xurisprudencia


Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) ofrécelles un novo servizo aos cidadáns e profesionais da Propiedade Industrial que lles permitirá buscar e acceder de forma sinxela, a sentenzas recentes que cumpran o conxunto de criterios establecidos polo usuario.

Aviso legal  

A Oficina Española de Patentes e Marcas pon a disposición do público unha base de datos de sentenzas xudiciais en materia de propiedade industrial.

A Oficina Española de Patentes e Marcas non garante a dispoñibilidade permanente nin a continuidade da base de datos de xurisprudencia, reservándose o dereito a interromper o acceso á mesma ou a parte dos seus contidos, en calquera momento e sen previo aviso, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, mantemento ou por calquera outra causa. A Oficina Española de Patentes e Marcas tampouco garante que todos os datos de contidos na base de datos de xurisprudencia sexan fidedignos, tendo carácter informativo a simple posta a disposición dos mesmos na páxina web da OEPM.

 

clip_image001_0004