Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Quen nos pode asesorar e axudar nos trámites? Hai persoal da OEPM dedicado a estas tarefas?

A presentación e tramitación dos dereitos de Propiedade Industrial pode ser realizada directamente polo solicitante ou ben a través dun representante.

O devandito representante normalmente é un Axente da Propiedade Industrial que debe posuír un Título Universitario de grao superior e superar un rigoroso exame de aptitude ante a OEPM. Ademais debe depositar unha fianza especial ante a OEPM, contratar un seguro de responsabilidade civil e inscribirse no Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Industrial.

Na OEPM non hai persoal que axude a cubrir na súa totalidade os documentos que compoñen unha solicitude, aínda que ofrece axuda puntual e publicou normas que lle poden axudar ao solicitante.

Puede contactarnos a través del teléfono y correo electrónico de información general:

Tfno: 910 780 780

Correo electrónico: informacion@oepm.es

Si es una PYME, puede también utilizar el servicio específico de atención a la empresa:

Correo electrónico: pyme@oepm.es

Tfno: 91 349 54 49/91 349 55 50

< Volver á lista de resultados