Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Quen nos pode asesorar e axudar nos trámites? Hai persoal da OEPM dedicado a estas tarefas?

A presentación e tramitación dos dereitos de Propiedade Industrial pode ser realizada directamente polo solicitante ou ben a través dun representante.

O devandito representante normalmente é un Axente da Propiedade Industrial que debe posuír un Título Universitario de grao superior e superar un rigoroso exame de aptitude ante a OEPM. Ademais debe depositar unha fianza especial ante a OEPM, contratar un seguro de responsabilidade civil e inscribirse no Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Industrial.

Na OEPM non hai persoal que axude a cubrir na súa totalidade os documentos que compoñen unha solicitude, aínda que ofrece axuda puntual e publicou normas que lle poden axudar ao solicitante.

< Volver á lista de resultados