Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Que sucede se presento unha invención nunha exposición oficial?

Dado que as leis de propiedade industrial establecen o requisito de “novidade” para invencións, xa sexan Patentes ou Modelos de Utilidade, se se exhibe nunha exposición oficial unha invención e posteriormente se fai unha solicitude de Patente ou Modelo de Utilidade podería negarse a súa concesión por falta de novidade.

As lexislacións española e europea establecen como excepción a divulgación en exposicións oficialmente recoñecidas durante os 6 meses anteriores a unha solicitude de Patente ou Modelo de Utilidade (6 meses anteriores á data de presentación). Nese caso pode solicitarse un certificado oficial que despois se presentará na solicitude do correspondente dereito de Propiedade Industrial e que impedirá que se poida alegar esta falta de novidade.

Non obstante, a definición de “exposición oficial” non está harmonizada nos distintos países/rexións e é especialmente estrita no caso da Oficina Europea de Patentes. O número de feiras e exposicións oficiais recoñecidas pola Oficina Europea de Patentes, segundo o artigo 55.b do Convenio da patente europea, publícase anualmente no número 4 da súa Revista Oficial, e é moi limitado.

Polo tanto, se se desexa estender a protección ao exterior, e debido aos factores anteriormente expostos, non é recomendable a exhibición da invención nunha feira previamente á presentación da solicitude.

< Volver á lista de resultados