Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Que vías legais existen para defender os dereitos de Propiedade Industrial?

A defensa dos dereitos de Propiedade Industrial está encomendada por Lei aos Tribunais españois e realízase a través do exercicio de accións civís ou penais sempre que se dean as circunstancias e requisitos previstos na Lei.

< Volver á lista de resultados