Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Como se deben pagar as taxas?

As cantidades que deben aboarse para a solicitude e mantemento dos dereitos de Propiedade Industrial publícanse anualmente e son consultables na páxina de Internet da OEPM dentro da alínea “Taxas e prezos públicos”.

O pagamento debe efectuarse mediante ingreso na Oficina de LA CAIXA situada na Oficina Española de Patentes e Marcas, Paseo de la Castellana, 75. Madrid, ou en calquera sucursal do territorio nacional da citada entidade bancaria, cos impresos de autoliquidación habilitados para tal efecto, ou vía electrónica a través da Sede electrónica da OEPM (pagamento por pasarela da Caixa, pasarela da AEAT, ou nalgúns casos tamén mediante tarxeta de crédito).

< Volver á lista de resultados