Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Emite a OEPM facturas polas taxas?

As taxas aboadas constitúen un tributo (por exemplo como o imposto de circulación) e non se expide factura dos impostos.

O xustificante de pagamento equivale ao que se lle entrega cando aboa taxas oficiais de calquera Organismo (taxas municipais, matrícula de Universidade, etc.).

< Volver á lista de resultados