Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Devólvense as taxas cando se denega unha Marca, unha Patente ou un Deseño?

As taxas remuneran o traballo realizado en tramitación dos expedientes con independencia de que a resolución que se dite sexa de concesión ou de denegación.

Ante unha denegación non procede devolución do importe aboado.

< Volver á lista de resultados