Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Que significa "suspenso" na tramitación dun dereito de Propiedade Industrial e como se contesta?

Etete hitza eskaeran dauden hutsuneekin lotzen da, eta hutsune horiek konpondu arte lagapen prozesua eteteko erabiltzen da.

Ikur Bereizgarrien kasuan (Markak eta Merkataritza Izenak), etete hitza Jabetza Industrialeko eskubide baten eskaeran eragin dezaketen balizko bi egoerekin lotzen da:

- Formako eteteak. Eskaeran dauden eta eskatzaileari egotzi ahal zaizkion hutsune formalak (akatsak produktuen sailkapenean, akatsak titularraren identifikazioan, etab.).

- Sakoneko eteteak. Erregistroko erabateko debekuak, hasiera batean bulego batek hautematen duena, edo hirugarren batek aurreko eskubide batetik abiatuz edo erabateko debeku bat aldarrikatuz aurka egite bat aurkeztean hautematen dena. Egoera horretan, eskaera eman behar den ala ez zalantzan jartzen da osorik edo partzialki.

Diseinuei dagokienez, maiz eteteak gertatzen dira, adibidez, diseinuen zenbakikuntzan egiten diren akatsengatik edo diseinua zein produktu motari aplikatzen zaion modu argian ez aipatzeagatik.

Patente eta Erabilera Modeloei dagokienez, maiz eteteak gertatzen dira, adibidez, erreibindikazioak oker idazteagatik edo marrazkietan testua txertatzeagatik.

Prozesua berriz has dadin, eskatzaileak legedian adierazten diren baldintzak eta epeak betez erantzun behar du etetearen aurrean.

< Volver á lista de resultados