Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

E se non se emendan os defectos dunha solicitude?

Transcorridos os prazos previstos para contestar á notificación de suspenso do correspondente procedemento, conteste ou non o solicitante, a OEPM resolve mediante unha resolución motivada, podendo a solicitude ser denegada total ou parcialmente, segundo a natureza do defecto.

< Volver á lista de resultados